Tutaj jesteś RODO

RODO

 

W Urzędzie Gminy w Borzechowie powołany został Inspektor Ochrony Danych: Anna Bosowska kontakt email: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

 

Klauzula_Informacyjna w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.63 KB]

Klauzula_informacyjna_-przesłanka_przepis_prawa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.05 KB]

 

Klauzula_informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [289.79 KB]

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Klauzula_informacyjna_usc, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.26 KB]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Klauzula_informacyjna_ewidencji ludności, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.03 KB]

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Klauzula_informacyjna_dowody osobiste, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.84 KB]