Tutaj jesteś URZĄD GMINY Władze Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Halina Wielgus

tel. 81 5111702 w.20

 

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa
 2. organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy
 3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej
 4. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy
 5. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw Obywateli
 6. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym  na terenie Gminy
 7. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych
 8. wydawanie poświadczeń urzędowych oraz zaświadczeń z zakresu zatrudnienia i płac pracowników
 9. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie w Urzędzie
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów /samorządowych,  Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz organów jednostek pomocniczych Gminy
 11. sporządzanie testamentów allograficznych.