Tutaj jesteś URZĄD GMINY Gospodarowanie odpadami Opłaty

Opłaty

Obowiązujące stawki:

Nieruchomości zamieszkałe:

1. nieruchomości, na których zamieszkuje 1 osoba:

 • za odpady zbierane selektywnie – 10 zł/nieruchomość,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 20 zł/nieruchomość,

2. nieruchomości, na których zamieszkuje 2 do 6 osób:

 • za odpady zbierane nieselektywnie – 21 zł/nieruchomość,
 • za odpady zbierane selektywnie – 42 zł/nieruchomość,

3. nieruchomości, na których zamieszkuje od 7 osób i więcej:

 • za odpady zbierane selektywnie – 25 zł/nieruchomość,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 50 zł/nieruchomość,

Nieruchomości niezamieszkałe:

Pojemnik 120l

 • za odpady zbierane selektywnie – 10 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 20 zł/pojemnik,

 

Pojemnik 140l

 • za odpady zbierane selektywnie – 21 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 42 zł/pojemnik,

 

Pojemnik 240l

 • za odpady zbierane selektywnie – 25 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 50 zł/pojemnik,

 

Pojemnik 1100l

 • za odpady zbierane selektywnie – 180 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 350 zł/pojemnik,

 

Pojemnik 5m3

 • za odpady zbierane selektywnie – 750 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 1000 zł/pojemnik,

 

Pojemnik 7m3

 • za odpady zbierane selektywnie – 1100 zł/pojemnik,
 • za odpady zbierane nieselektywnie – 1500 zł/pojemnik.

 

Korekty deklaracji należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Borzechów, pokój nr 14.