Tutaj jesteś KULTURA I SPORT Sprawozdanie z realizacji „Rocznego...

Kultura i Sport

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

26.06.2018
Powrót