Tutaj jesteś KULTURA I SPORT Informacja o złożeniu oferty w trybie...

Kultura i Sport

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym-Koło Gospodyń Wiejskich w Łączkach – Pawłówku

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym-Koło Gospodyń Wiejskich w Łączkach – Pawłówku

06.02.2018

INFORMACJA

W dniu 30 stycznia 2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łączkach – Pawłówku 24-224 Borzechów złożyło do Wójta Gminy Borzechów ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Tłusty Czwartek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Borzechów”.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pisemnie (osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Borzechowie, 24-224 Borzechów, decyduje data wpływu). Termin składania uwag mija w dniu 6 lutego 2018 r. godz. 1530.

załączniki:

Informacja o złożeniu oferty w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym-Koło Gospodyń Wiejskich w Łączkach – Pawłówku

Powrót