Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Usuwanie Azbestu 2016

Usuwanie Azbestu

UTYLIZACJA AZBESTU i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW w 2016

21.10.2015
 
Wójt Gminy Borzechów informuje, że w celu oszacowania zakresu i kosztu w terminie do 15 listopada 2015 r. przyjmowane będą od właścicieli posesji z terenu gminy Borzechów deklaracje: - o zamiarze usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest w 2016 roku z dofinansowaniem - o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku z dofinansowaniem.
 
Informacja - pobierz
  • wniosek o zamiarze usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest w 2016 roku - pobierz
  • wniosek o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 rok - pobierz

Gmina Borzechów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 203/2015/D/OZ z dnia 12.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.