Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Rada Gminy Skład Rady Gminy

Skład Rady Gminy

 • Henryk Orgasiński - Przewodniczący Rady Gminy Borzechów
 • Henryk Młynarczyk - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rewizyjnej
 • Bogdan Poleszak - Członek Rady Gminy Borzechów i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Henryk Wielgus - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rewizyjnej
 • Józef Wójcik - Członek Rady Gminy Borzechów i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 • Zbigniew Sosnowski - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 • Stanisław Dębowczyk - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 • Agnieszka Drozda - Członek Rady Gminy Borzechów i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Arkadiusz Wawer - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Okoniewski Kazimierz - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Paweł Żurawski - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Halina Iwaniak -Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Adam Samolej - Członek Rady Gminy Borzechów i Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Grzegorz Dubil - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Borzechów Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska