Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa placów zabaw w...

PROW

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kłodnica Dolna, Kępa, Borzechów Kolonia

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Kłodnica Dolna, Kępa, Borzechów Kolonia

Beneficjent: Gmina Borzechów

Nr umowy: UM03-6930-UM0330113/10

Lokalizacja: powiat lubelski/Borzechów

Grupa: LGD Kraina wokół Lublina

Działanie: Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi / Oś IV Leader

Wartość: 132 318,48 PLN

Łączne dofinansowanie: 80 682,00 PLN

Powrót