Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Program Aktywizacji Zawodowej w...

Projekty Unijne

Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Borzechów - Nowe Szanse

Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Borzechów - Nowe Szanse

nazwa beneficjenta: Gmina Borzechów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie
 
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 
poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 
dziedzina: praca i integracja społeczna
 
wartość projektu: 107 668.87 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 91 518.54 zł
Powrót