Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne DOBRY START - LEPSZE JUTRO

Projekty Unijne

DOBRY START - LEPSZE JUTRO

DOBRY START - LEPSZE JUTRO

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 85 248.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 72 460.80 zł
Powrót