Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Inwestuj w przyszłość

Projekty Unijne

Inwestuj w przyszłość

Inwestuj w przyszłość

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 125 870.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 106 989.50 zł
Powrót