Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Edukacja przedszkolna - równe szanse...

Projekty Unijne

Edukacja przedszkolna - równe szanse w Gminie Borzechów

Edukacja przedszkolna - równe szanse w Gminie Borzechów

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 211 448.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 179 730.80 zł
Powrót