Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Aktywny uczeń - dobry start

Projekty Unijne

Aktywny uczeń - dobry start

Aktywny uczeń - dobry start

Od dnia 1 września 2011 roku do 30.06.2012 roku w gimnazjum w Borzechowie realizowany był projekt pt. "Aktywny uczeń-dobry start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddzialanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 297 540.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 252 909.00 zł
Powrót