Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Modernizacja oddziałów przedszkolnych...

Projekty Unijne

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W okresie 01.03.2014r - 30.09.2014 Gmina Borzechów zrealizowała projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Borzechowie i w Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej zostały wyposażone sale dla oddziałów "0" oraz zostały doposażone kuchnie, szatnie i łazienki. Do obydwu sal przedszkolnych zostały zakupione m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, dywan, tablica interaktywna, telewizor, komputer, odtwarzacz, DVD i CD, drukarka i kopiarka, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także pomoce plastyczne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci zostały zakupione osłony na grzejniki, apteczki, gaśnice, zabezpieczania kątowe mebli i gniazdek, oznaczenia ewakuacyjne. W Borzechowie została utworzona kuchnia, którą wyposażono w lodówkę, kuchenkę elektryczną, urządzenie do przygotowywania gorących napojów oraz termos. W Kłodnicy Dolnej doposażono kuchnię w  szafę do przechowywania naczyń, blaty robocze, lodówkę, kuchenkę elektryczną, zmywarkę gastronomiczną z wyparzaczem oraz naczynia, garnki i sztućce. Do utrzymania czystości w pomieszczeniach, w każdej szkole zakupiono odkurzacz, pralkę, zestaw sprzątający i mop parowy.
 
Nowy rok szkolny dzieci oddziałów "0" w Borzechowie i Kłodnicy Dolnej, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, rozpoczęły w nowych, komfortowych warunkach.
 
fundusz:  Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 147 204.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 123.40 zł
Powrót