Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Jednostki organizacyjne Gimnazjum w Borzechowie

Gimnazjum w Borzechowie

adres: Borzechów Kolonia 227 24-224 Borzechów

telefon: 81 511 14 33

strona www: www.gimborz.szkolnastrona.pl

email: sekretariat@gimborz.szkolnastrona.pl

Strona Biuletynu Informacji Publicznej jednostki:: http://www.gimborz.szkolnastrona.pl/bip/ 

Dyrektor: Jakubowska Izabela

Godziny przyjęć: 8.00-14.00

 
 
 
Zrealizowane projekty
  1. There we come frome - where do we go to? (Stąd jesteśmy - dokąd zmierzamy?) - Socrates Comenius. Instytucja dotująca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Agencja Narodowa. Kwota przyznanych środków: 4 820 euro - 19 195, 20 zł, czas realizacji - 2006/07.Kontynuacja programu-kwota przyznanych środków: 16 000 euro -57 942, 25 zł, czas realizacji - 2007/09. Projekt polegał na współpracy międzynarodowej 4 szkół: Irlandia - Henrietta Street School, Czechy - FZS Taborska, Niemcy - Volksschule Eckersdorf i Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej. Celem projektu było poznanie tradycji i kultury, ze szczególnym naciskiem na region właściwy dla danej szkoły oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów. Szkoły partnerskie wymieniły się opisami zwyczajów i tradycji regionalnych. Odbyły się wizyty w szkołach partnerskich z udziałem uczniów każdej ze szkół. Powstała strona internetowa programu www.comenius1.eu . Uczniowie wszystkich szkół brali udział w 3 wideo konferencjach. Łącznie w ramach kontynuacji programu odbyło się 17 mobilności - nauczycieli i uczniów. Autorki projektu - Katarzyna Kuśmierz, Anna Stec, Zuzanna Murlak.

  2. Mała Sprawiedliwa Ojczyzna - Mały Grant - Równać Szanse

Instytucja dotująca - Fundacja Dzieci i Młodzieży , Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności. Kwota przyznanych środków: 7 000 zł, czas realizacji - 2006/07. Autorki projektu - Elżbieta Kryczka, Izabela Jakubowska.
 1. Młodym - ku przyszłości - Szkoła dla Ciebie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Instytucja dotująca - Powiat Lubelski. Kwota przyznanych środków:75 086 zł, czas realizacji - rok szkolny 2007/08. Autorki projektu - Katarzyna Kuśmierz, Izabela Jakubowska.

 2. Inwestuj w przyszłość" to tytuł projektu rozwoju Gimnazjum w Kłodnicy Dolnej w ramach poddziałania 9.1.2 realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pozyskane fundusze to 125 870,00 zł. Grupę docelową projektu stanowi 162 uczniów gimnazjum w tym 78 dziewcząt. Czas trwania projektu:1.12.2009 r. - 30.09.2010 r. Projekt jest realizowany poprzez organizację zajęć: kół zainteresowań (fizyka, chemia, geografia, biologia, matematyka) dla uczniów zdolnych, koło poliglotów czyli zajęcia z języków obcych o poziomie rozszerzonym, zajęcia wyrównawcze z matematyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas I służące wyrównaniu różnic w poziomie kształcenia treści matematycznych w poszczególnych szkołach podstawowych, zajęcia koła informatycznego z modułem dla dziewcząt pozwalający na walkę ze stereotypami co do ról kobiet ale też i mężczyzn na wsi oraz warsztaty Klubu Inwestora poświęcone treningowi kluczowych umiejętności interpersonalnych celem odkrywania w sobie uzdolnień i predyspozycji zawodowych. Autorki projektu - Katarzyna Kuśmierz, Izabela Jakubowska.

 
Projekty inwestycyjne:
 1. Wyposażenie szkoły w laboratorium językowe w ramach dotacji MEN na zakup pomocy dydaktycznych - wartość 24 651, 59 zł, czas realizacji - 2000r. 
 2. Wyposażenie świetlicy szkolnej -Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, B-2 Edukacja - kwota 15 tys. zł - dotacja Banku Światowego 42% - 6300 zł, własne środki Gminy - 8 700 zł. czas realizacji - 2003 r.
 
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum
1. sportowe:
 • II miejsce w powiatowej Gimnazjadzie w lidze lekkoatletycznej chłopców - 2001r.

 • X miejsce (na 23) w powiatowym współzawodnictwie sportowym Gimnazjów w roku szkolnym 2000/ 01

 • VI miejsce i zdobycie Pucharu Kuratora Oświaty w VIII Archidiecezjalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży -2001 r.

 • I miejsce w II Biegach Ulicznych "Bełżyce 2001" i zdobycie Pucharu Przewodniczącego Rady Miasta - 2002r.

 • I miejsce w powiatowej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców - 2002 r

 • Srebrny medal i II miejsce w wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych w Zamościu- w rzucie oszczepem Pawła Dziekanowskiego - czerwiec 2001r.

 • Brązowy medal i zajęcie III miejsca w wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych w Zamościu- w pchnięciu kulą Tomasza Syroki - czerwiec 2001 r.

 • II miejsce w półfinałach powiatowych w piłce nożnej dziewcząt w 2004 r.

 • II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w drużynowej lidze lekkoatletycznej chłopców w 2005 r.

 • V miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie - liga lekkoatletyczna chłopców w 2005 r.

 • II miejsce w sztafecie 4x100m chłopców w Powiatowej Gimnazjadzie w lekkoatletyce w 2005 r.

 • III miejsce w powiatowym półfinale Gimnazjady w drużynowym tenisie stołowym w kat. dziewcząt w 2006 r.

 • III miejsce w powiatowym półfinale Gimnazjady w drużynowym tenisie stołowym w kat. dziewcząt w 2007 r.

 • II miejsce w eliminacjach powiatowych w tenisie stołowym indywidualnym w kat. chłopców -Piotra Wierzchowskiego w 2008 r.

 • II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w halowej piłce nożnej w 2008 r.

 • II miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym indywidualnym w kat. chłopców - Krzysztofa Wierzchowskiego w 2009 r.

 • IV miejsce w V Ulicznych Biegach Kościuszkowskich Piotra Brodacza w 2008 r.

 • V miejsce w VI Ulicznych Biegach Kościuszkowskich Pawła Bartnika w 2009 r.

2. naukowe uczniów Gimnazjum:
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Gimnazjum bez korepetycji"- 2005 r.

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Herbertowskim - Marleny Wołoszyn w 2008 r.

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Herbertowskim - Edyty Hołody w 2008 r.

 • zdobycie tytułu Laureata na szczeblu województwa w Przedmiotowym Konkursie Historycznym - Mirosława Dubilisa w 2008 r.

 • zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Chemicznego - Kamila Brygoły w 2010 r.

3. Nagrody i wyróżnienia:
 • Rok 1999- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Poznaj swoje korzenie" w kategorii "Historia jednego obiektu"- finał konkursu odbył się w Modliszewicach koło Kielc z udziałem naszych przedstawicieli.
 • Rok 2000- wyróżnienie w Krajowym Konkursie "Promujemy swój region" w kategorii "Album"- finał konkursu we Wrocławiu
 • Rok 2001- II miejsce w Krajowym Konkursie "Cywilizacja i Natura. Chcemy żyć piękniej."- finał rozgrywany w Warszawie z udziałem naszych przedstawicieli.
 • Rok 2002- udział i nagroda w Krajowym Konkursie "Do Unii Europejskiej w zgodzie z naturą"- finał rozgrywany w Radomiu.
 • Rok 2003- udział i cenne nagrody w Krajowym Konkursie "Las i my", pod patronatem m.in. Minister Edukacji i Sportu pani Krystyny Łybackiej. Nasz klub opracował ścieżkę rowerową po naszej gminie.
 • 2003 r.- III miejsce w województwie konkursu "Portugalia w moich oczach"
 • W Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu: powiatu - w 2005 r. II miejsce zajął Damian Wąchała, w 2006 roku II miejsce zajął Marcin Wach, 2007 roku I miejsce zajął Stanisław Kloc, 2008 roku II miejsce zajął Kamil Śmiech, w 2009 roku V miejsce zajął Sebastian Paszkowski
 • I miejsce w 2008 r. w konkursie plastycznym "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi" organizowanym przez Zarząd Powiatowy ZOSP w Lublinie w kategorii wiekowej 13-16 lat zajęła Marta Kasperek.
 • II miejsce w 2010 r. na szczeblu województwa w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Gospodarki „Usuwamy azbest"