Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Informacje o Gminie Borzechów Miejscowości w Gminie Borzechów Kolonia

Miejscowości w Gminie

Borzechów Kolonia

Borzechów Kolonia

Miejscowość ta jest przedłużeniem w kierunku wschodnim północnej części Borzechowa. W początkach XIX w. znajdował się tu zespół dworski należący do rodziny Dłuskich. W 1892 r. dwór kupił hrabia Stanisław Brodowskii rozprzedał w latach 1909-10 na kolonie- stąd nazwa miejscowości.
Sołtys: Paweł Wojtczak
 
Informacje:
 
 
Kolonia "niewielka posiadłość ziemska; nowa osada lub gospodarstwo rolne na gruntach przydzielonych w wyniku uwłaszczenia, parcelacji, komasacji, migracji wewnętrznej itp.".
 
Z języka niem. Köln z łac. colonia 'osiedle, osada, grupa osadników', colonus 'osadnik, wieśniak, rolnik, mieszkaniec' "zaludnienie nowych obszarów, budowanie tam osad".
 
Ze źródeł wynika, że mieszkańcy Borzechowa osiedlali się już wcześniej na terenach tej wsi. Jednak administracyjnie taka nazwa nie została nigdzie odnotowana.
 
Można sądzić, że nazwa powstała, gdy w 1892 r. dobra majątkowe zostały rozparcelowane przez Towarzystwo Kredytowe. Wydzieloną wówczas Kolonię zwaną Borzechowem wraz z dworem odkupił hrabia Brodowski i rozprzedał w latach 1909-1910 na kolonie.
 
W początkach XIX w. na obszarze wsi Borzechów Kolonia znajdował się zespół dworski. Dobra majątkowe należały do różnych właścicieli. Pod koniec XIX w. majątkiem zarządzali Dłuscy, którzy byli również właścicielami dóbr w Niedrzwicy Kościelnej.
 
Z tyłu absydy kościoła św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej wyryty jest pod herbem Nałęcz napis: Tu spoczywają zwłoki śp. Tomasza Dłuskiego zmarłego w wieku 93 lat 1800 roku fundatora tego kościoła, ostatniego podkomorzego lubelskiego, kawalera Orderu Świętego Stanisława, Posła na Sejm Czteroletni, właściciela dóbr Butanowa, Tomaszowic, Niedrzwicy, Borzechowa.
 
Wieś jest typowo rolnicza i pod względem liczby ludności jedną z największych w gminie. We wsi działał młyn parowy. Zachował się tylko budynek, który pod koniec lat siedemdziesiątych przerobiony został na kaplicę rzymsko-katolicką. Po wybudowaniu nowego kościoła w Borzechowie, kaplica jest nieczynna.
Powrót