Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Informacje o Gminie Borzechów Miejscowości w Gminie Majdan Radliński

Miejscowości w Gminie

Majdan Radliński

Majdan Radliński

Nazwy składające się z dwóch członów miały najczęściej powiązanie z dziełem rąk ludzkich. Fakt ten potwierdza się w przypadku nazwy tej miejscowości, która powstała od nazwy wsi Radlin (obecnie należącej do gminy Chodel).

Sołtys: Jan Kabasa tel. 81 5113309


Informacje:

Nazwa prawdopodobnie pochodziła od narzędzia rolniczego, które służyło do uprawy roli - radła. Ziemie Majdanu Radlińskiego należące wówczas do majątku w Radlinie porastały lasy. Ludność, aby założyć osadę musiała je najpierw wykarczować.


Wieś prawdopodobnie założona została na przełomie XIX/XX w. Potwierdzeniem jej istnienia jest dopiero austriacka mapa z 1914 r.


W okresie międzywojennym i powojennym w domach prywatnych rozwijało się szkolnictwo.

Powrót