Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informacja o sposobie przyjmowania...

Aktualności

Informacja  o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

06.04.2020

 

Informacja

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

     W związku ze zmianą trybu pracy Urzędu Gminy z uwagi na stan epidemii, zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych należy przesyłać drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres: ug@borzechow.eu - najpóźniej do dnia                  10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po wysłaniu skanów oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).                                                                                                                                                           

     Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

    Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia zostanie przekazane  przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

    Zgłoszenia można również składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie określonym powyżej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel.: 81 5111702). 

Powrót