Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Laptopy dla szkół

Aktualności

Laptopy dla szkół

Laptopy dla szkół

06.04.2020
Gmina Borzechów znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 44 987,25 zł na realizację projektu Zdalna Szkoła.

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wniosek Gminy Borzechów został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma kwotę 44 987,25 zł na zakup sprzętu. Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Powrót