Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW...

Aktualności

INFORMACJA O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

04.02.2020

INFORMACJA O EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Borzechów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Borzechów w terminie do 17 lutego 2020 r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są:

  • w załączniku do niniejszej informacji,
  • w Urzędzie Gminy Borzechów
  • u sołtysów,
  • na stronie internetowej Urzędu www.borzechow.eu

 

Wypełnione druki prosimy składać:

  • osobiście do Urzędu Gminy Borzechów, pokój nr 11,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów,
  • do sołtysów (w terminie do 17.02.2020 r.),
  • pocztą elektroniczną na adres email: ug@borzechow.eu

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie, na poszczególnych posesjach.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [636.41 KB]

 

Powrót