Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Konkurs Sposób na Sukces

Aktualności

Konkurs Sposób na Sukces

Konkurs Sposób na Sukces

29.01.2020
Kolejny już rok Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia które uruchomione zostały w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku w jednej z następujących kategorii:

–indywidualna,
–zespołowa,
–rodzinna,
– inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Celem konkursu jest promocja:

  1. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców
  2. innowacyjnych rozwiązań, które sprzyjają podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, i będą przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji
  3. działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
  4. włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy
  5. przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także innych programów pomocowych.

 

Do udziału w  konkursie zapraszamy osoby fizyczne i prawne.

Jeżeli jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

 

Załączniki do pobrania:

Więcej informacji na stronie internetowej: www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Powrót