Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Ogłoszenie Wójta Gminy- Unieważnienie...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy- Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy- Unieważnienie otwartego konkursu ofert

29.01.2020

Unieważnienie otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r.
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) unieważniony zostaje otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 2 stycznia 2020 roku z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Powrót