Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZWROT PODATKU...

Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2020 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2020 r.

24.01.2020

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2020 r.

 

 

Ważne:
• limit paliwa 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych,
• stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł,
• dla posiadaczy bydła – 30 litrów oleju napędowego na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła (konieczne jest dołączenie do wniosku informacji z ARiMR o liczbie DJP bydła),
zwrot podatku akcyzowego przysługuje na olej napędowy oznaczony kodami: od  CN 2710 19 43  do  CN 2710 19 48, a także kodami od  CN 2710 20 11  do  CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

 Wnioski będą przyjmowane:

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
  od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a w przypadku posiadaczy bydła również informacji wydanej przez kierownik biura powiatowego ARiMR
  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami
  (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2020 r.,
 • do wniosku do wglądu prosimy przedstawić aktualne umowy dzierżawy gruntów, zawierające poprawne dane dotyczące właściciela/właścicieli tych gruntów, numerów działek oraz ich powierzchni.

Terminy wypłaty zwrotu podatku:

 • od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w I terminie,
 • od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w II terminie

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [467.60 KB]

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.17 KB]

OŚWIADCZENIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.68 KB]

Wzór wniosku o zwrot - rozp MR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.49 MB]

Powrót