Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI NOWE CENY ZA WYWÓZ ŚMIECI

Aktualności

NOWE CENY ZA WYWÓZ ŚMIECI

NOWE CENY ZA WYWÓZ ŚMIECI

22.12.2015
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Borzechów zaczną obowiązywać nowe, wyższe ceny za wywóz odpadów. Znowelizowana uchwała rady Gminy Borzechów z dnia 20 listopada 2015 r. przewiduje następujące stawki miesięczne:

Rodzaj gospodarstwa

Śmiecie segregowane

Śmiecie niesegregowane

Jednoosobowe

15 zł

30 zł

2 do 6 osób

30 zł

60 zł

7 osób i więcej

32 zł

64 zł

 

Uchwalenie stawek w takiej wysokości podyktowane jest ciągłym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami. Dotychczasowy pobór opłat pokrywał jedynie 75% ponoszonych kosztów. W 2015 roku wzrosły drastycznie ceny za zagospodarowanie odpadów na składowisku oraz za odbiór i wywóz odpadów od właścicieli nieruchomości. Podwyżka ma na celu zbilansowanie kosztów utrzymania systemu, bowiem Gmina nie może dopłacać lub zarabiać na wywozie śmieci co wynika wprost z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powrót