Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 30 grudnia...

Aktualności

INFORMACJA      W dniu 30 grudnia 2015 r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA W dniu 30 grudnia 2015 r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Borzechów

21.12.2015
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:     

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w 2015 roku

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki

     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad

      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Borzechów

12. Odpowiedzi na zapytania radnych

13. Sprawy różne                                                                                     

14. Zamknięcie sesji.

Powrót