Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI W dniu 2 grudnia 2015 r. odbędzie się...

Aktualności

W dniu 2 grudnia 2015 r. odbędzie się X sesja Rady Gminy Borzechów

W dniu 2 grudnia 2015 r. odbędzie się X sesja Rady Gminy Borzechów

01.12.2015
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 Porządek obrad:            

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/53/15 z dnia 22 października 2015 r.

    w sprawie przyjęcia przez Gminę Borzechów prowadzenia zadania zarządzania publiczną

    drogą powiatową nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna

6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn: „ Przebudowa drogi powiatowej

    nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna na terenie Gminy Borzechów”

7. Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji szkół

    gimnazjalnych     

8. Odpowiedzi na zapytania radnych

9. Sprawy różne                                                                                                                    

10. Zamknięcie sesji.

Powrót