Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA o posiedzeniu Komisji RG...

Aktualności

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji RG 18.11.15r

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji RG 18.11.15r

13.11.2015
W dniu 18 listopada 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W dniu 18 listopada 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

                                            

W dniu 18 listopada 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematyka obrad:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta

 

    przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku

 

    od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku

 

    od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji

 

    podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za

 

    gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia

 

    stawki opłaty za pojemnik

 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla

 

    mieszkańców Gminy Borzechów ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów

 

    z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za

 

    przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę

 

    przydomowych oczyszczalni ścieków

 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

 

    Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

 

    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

 

8. Sprawy różne.

 

 

 

 

W dniu 18 listopada 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

 

 

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta

    przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku

    od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku

    od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji

    podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za

    gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia

    stawki opłaty za pojemnik

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla

    mieszkańców Gminy Borzechów ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów

    z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za

    przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę

    przydomowych oczyszczalni ścieków

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

    Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

8. Sprawy różne.

 

 

Powrót