Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI UTYLIZACJA AZBESTU i PRZYDOMOWE...

Aktualności

UTYLIZACJA AZBESTU i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

UTYLIZACJA AZBESTU i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

21.10.2015
Wójt Gminy Borzechów informuje, że w celu oszacowania zakresu i kosztu w terminie do 15 listopada 2015 r. przyjmowane będą od właścicieli posesji z terenu gminy Borzechów deklaracje: - o zamiarze usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest w 2016 roku z dofinansowaniem, - o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku z dofinansowaniem.

UTYLIZACJA AZBESTU I PRZYDOMOWE OCZYSCZALNIE ŚCIEKÓW – NABÓR WNIOSKÓW
Wójt Gminy Borzechów informuje, że w celu oszacowania zakresu i kosztu w terminie do 15 listopada 2015 r. przyjmowane będą od właścicieli posesji z terenu gminy Borzechów deklaracje:
- o zamiarze usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest w 2016 roku z dofinansowaniem,
- o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku z dofinansowaniem.
Planowany zakres dofinansowania polegał będzie:
- na jednorazowym zwrocie kosztów (100% kosztów) poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z danego budynku,
- jednorazowym zwrocie kosztów w wysokości 3000 zł poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
Osoby, które zadeklarują zamiar ubiegania się o uzyskanie dofinansowania będą musiały złożyć w Urzędzie Gminy w Borzechowie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z następującymi załącznikami:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) w przypadku kiedy właścicielem nieruchomości jest więcej niż jedna osoba, do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,
c) dokument potwierdzający zgłoszenie prac, związanych z usuwaniem azbestu lub budową przydomowej oczyszczalni ścieków (zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę), w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 lub pod numerem telefonu (81) 511 17 02, wew. 21.

                                                                                             Wójt Gminy Borzechów

 

- wniosek o zamiarze usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest w 2016 roku - pobierz

- wniosek o zamiarze budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 rok - pobierz 

Powrót