Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

16.10.2015
W dniu 22 października 2015 r. odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:            

 1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Borzechów prowadzenia zadania

    zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna

6. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn: „ Przebudowa drogi powiatowej

    nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna od km 0+000 do km 5+917” w ramach

   „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020”

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/14 w sprawie udzielenia pomocy

    finansowej Powiatowi Lubelskiemu

9. Odpowiedzi na zapytania radnych

10. Sprawy różne                                                                                                                  

11. Zamknięcie sesji.

Powrót