Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI USUWANIE AZBESTU

Aktualności

USUWANIE AZBESTU

USUWANIE AZBESTU

25.05.2018
Gmina Borzechów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 132/2018/D/OZ z dnia 24.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
                                                                 
 
  
Powrót