Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informacja o posiedzeniu Komisji...

Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

12.06.2015
W dniu 22 czerwca 2015 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

        

 

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

    za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie

3. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad 

    zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

    Borzechów”  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

    dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy 

    Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

    ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

6. Analiza umorzeń podatków lokalnych za 2014 rok

7. Sprawy różne.

 

 

 

Powrót