Aktualności

Wybory do Rad Powiatowych Krajowych Izb Rolniczych

Wybory do Rad Powiatowych Krajowych Izb Rolniczych

26.05.2015
Wybory do Rad Powiatowych Krajowych Izb Rolniczych odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach są :

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;

  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE o liście kandydatów

 

Powrót