Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 30 grudnia...

Aktualności

INFORMACJA   W dniu 30 grudnia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 30 grudnia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów.

18.12.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 30 grudnia  2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
 11. Przyjecie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 13. Sprawy rożne
 14. Zamknięcie sesji.

 

Powrót