Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Rozstrzygnięcie przetargu z dnia...

Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 25.07.2014 r.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 25.07.2014 r.

28.07.2014
Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Borzechowie odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, na której znajduje się budynek po byłej szkole oraz budynek gospodarczy położonej na terenie wsi Kępa, stanowiącej własność Gminy Borzechów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako  działka Nr 386 o powierzchni 1.20 ha obręb 6 gm. Borzechów, posiadającej księgę wieczystą nr  KW 31809  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku wraz z droga dojazdową - droga  gminna asfaltowa oznaczona jako działka: nr 387/2o powierzchni 0,0250 ha – położonej w m.  Kępa obręb 6 gm. Borzechów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą nr  KW  LU1K/00075537/9
 
Cena Wywoławcza nieruchomości wynosiła 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy  złotych).
 
Do dnia 21 lipca 2014 r. wpłaty wadium w wysokości 80 000,00 zł dokonało trzech oferentów.   Do licytacji przystąpiło dwóch uczestników (jeden z nich nie wstawił sie na przetarg). 
 
W wyniku przetargu nieruchomość za cenę 502 000,00 zł. (słownie: pięćset dwa tysiące  złotych)  nabyła firma P.W. PIOTREX Piotr Banach, ul. Zemborzycka 59E, 20-445 Lublin
Była to najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

                                                                                              Wójt Gminy Borzechów 

Powrót