Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Prośba o uwagi do programu współpracy...

Aktualności

Prośba o uwagi do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prośba o uwagi do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

10.10.2014
Wójt Gminy Borzechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Projekt  „Roczny program  współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” opublikowany został na stronie internetowej: www.borzechow.eurzad.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów: www.borzechow.bip.lublin.pl

Sposób przeprowadzenia konsultacji został określony w uchwale Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego   sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na formularzu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów, który dostępny jest na stronie  internetowej: www.borzechow.eurzad.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów: www.borzechow.bip.lublin.pl

Wypełnione formularze do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów należy składać w terminie od 10.10.2014 r. do 31.10.2014 r. w Urzędzie Gminy Borzechów – pok. Nr 8 ( sekretariat) lub przesłać droga listową na adres Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów lub drogą elektroniczną na adres-mail: ug@borzechow.eurzad.eu, lub faxem na numer 81 51 11 024.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Renata Moryl – inspektor ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu i spraw wojskowych; tel. 81 51 11 702.

 

Załączniki do pobrania: 

- PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BORZECHÓWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ...- projekt planu... [plik PDF, rozmiar 166 KB]

- Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu: „Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu: „Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.    [plik PDF, rozmiar 116 Kb]

 

Powrót