Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Aktualności

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

19.03.2015
ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY I POTWIERDŹ GO W URZĘDZIE GMINY BORZECHÓW

Czym jest – profil zaufany

 Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w urzędzie (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do urzędu Gminy Borzechów). W urzędzie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamości  dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

 

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

 

Sposób działania

 Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

 

Wnioskowanie o profil zaufany [plik JPG, rozmiar 34 KB]

Wnioskowanie o profil zaufany

Wysyłanie pism do urzędów [plik JPG, rozmiar 48 KB]

Wysyłanie pism do urzędów

 

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

 

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Profil zaufany

- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,

- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;

-  jest bezpłatny,

- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,

- umożliwia składanie oświadczeń woli.

 

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.

 

Więcej informacji o profilu zaufanym znajdziesz na www.epuap.gov.pl

 

Powrót