Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 27 listopada 2019...

Aktualności

INFORMACJA W dniu 27 listopada 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA W dniu 27 listopada 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

20.11.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 8. Sprawy rożne
 9. Zamknięcie sesji.

 

Powrót