Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu...

Aktualności

ZAWIADOMIENIE  o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

25.09.2019

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

 

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października  2019 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu w dniach od 25 września do 04 października  2019 roku w Urzędzie Gminy Borzechów pok. nr 6 w godz. 8-15.

Udostępnienie spisu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

Borzechów, dn. 24.09.2019 r.                                                           

                                                                                Wójt Gminy Borzechów

                                                                                    /-/ Zenon Madzelan

 

Powrót