Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Stypendia Marszałka Województwa...

Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów - nabór od 2 do 22 września 2019 r

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów - nabór od 2 do 22 września 2019 r

02.09.2019

Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Tegoroczna edycja daje szanse na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach poniższych programów planowany jest w terminie od 2 do 22 września 2019 r.

 

Lubelska kuźnia talentów 2019-2020” to program dla szczególnie uzdolnianych uczniów w przedmiotów zawodowych, w branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”skierowany jest dla uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2019-2020 rozpoczną naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w trzyletnim lub czteroletnim  liceum ogólnokształcącym  z wyłączeniem szkoły dla dorosłych.

 Stypendia przyznane zostaną 500 najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane kryteria i uzyskają najwięcej punktów, na okres 01.09.2019 – 30.06.2019 w kwocie 400 zł.  miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów (regulaminy i wymagane dokumenty ) dostępne stronie internetowej www.lubelskie.pl z zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 512, 513, 537, 538, tel. 81 44 16 716, 81 44 16 713, 81 47 81 459, 81 47 81 410, 81 44 16 709.

Powrót