Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbędzie...

Aktualności

W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

21.08.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 28 sierpnia 2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Starosty Powiatu Lubelskiego nt. planowanych inwestycjach drogowych    na terenie gminy Borzechów
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej   prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia  udzielane przez   przedszkole oraz punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych   w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Borzechów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020-2023
 11. Sprawy rożne
 12. Zamknięcie sesji.

 

Powrót