Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 27 czerwca 2019...

Aktualności

  INFORMACJA W dniu 27 czerwca 2019 r. sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 27 czerwca 2019 r. sesja Rady Gminy Borzechów.

17.06.2019
godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 27 czerwca 2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Borzechów za 2018 rok:

- przedstawienie przez Wójta Gminy Borzechów raportu o stanie Gminy

- debata

-podjęcie uchwały

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018:

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

- przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2018 oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

- dyskusja

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzechów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 1. Informacja nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łopiennik.
 4. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Kraśniku.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie sesji.
Powrót