Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI 16 maja 2019 r. odbędzie się sesja...

Aktualności

16 maja 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

16 maja 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów

09.05.2019
godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

INFORMACJA

 

    W dniu 16 maja 2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów-Kolonia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu  miejscowości Kępa Borzechowska
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 8. Sprawy różne
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Powrót