Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI 15 maja 2019 r. odbędzie się...

Aktualności

15 maja 2019 r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku  i Bezpieczeństwa Publicznego.

15 maja 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

09.05.2019
godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 

INFORMACJA

 

         W dniu 15 maja 2019 r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematyka obrad:

 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości  Borzechów-Kolonia
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości  Kępa Borzechowska
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
  1. Sprawy różne

 

Powrót