Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W...

Aktualności

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 17 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 17 kwietnia 2019 r.

18.04.2019
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
  1. Borzechów

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Borzechów od nr 1 do nr 76a; Borzechów od nr 77 do nr 223; Kępa Borzechowska; Majdan Skrzyniecki; Borzechów-Kolonia

Gimnazjum w Borzechowie, Borzechów-Kolonia 227, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Białawoda, Dąbrowa, Kaźmierów; Kłodnica Dolna od nr 24 do nr 163; Kłodnica Górna, Kłodnica Dolna od nr 1 do nr 23

Szkoła Podstawowa, Kłodnica Dolna 117, 24-224 Borzechów

 

3

Łopiennik; Majdan Radliński, Zakącie; Ludwinów.

Remiza OSP, Łopiennik 127, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Kępa; Kępa-Kolonia.

Remiza OSP, Kępa 39, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Grabówka, Łączki-Pawłówek, Majdan Borzechowski

Remiza OSP, Łączki-Pawłówek 40, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Dobrowola, Osina, Ryczydół

Remiza OSP, Dobrowola 31, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Borzechów najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Lublinie I

 

/-/ Marcin Piotr Chałupka

 

Powrót