Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI LGD "Kraina wokół Lublina"

Aktualności

LGD "Kraina wokół Lublina"

LGD "Kraina wokół Lublina"

27.03.2019
w zawiązku z planowanym na kwiecień 2019r. naborem wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej uprzejmie informuję, że w biurze LGD "Kraina wokół Lublina" odbywać się będą spotkania informacyjno - szkoleniowe zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszej informacji

 

Spotkania informacyjne dotyczące wsparcia w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

 

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"  w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej planowanym w kwietniu br. zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie  z harmonogramem podanym poniżej.

 

Tematem spotkania będzie:

- Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");

- Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

- Zasady wypełniania Biznesplanu.

 

 Prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu w terminie do 2 dni przed spotkaniem na adres poczty elektronicznej  e-mail: biuro@krainawokollublina.pl lub telefonicznie: 81 532 30 65 lub 81 534 45 28

 

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD  w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Harmonogram spotkań

 

Temat

spotkania

Data realizacji

Godzina

Miejsce realizacji

Forma realizacji

Grupa docelowa

1

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

28 marca 2019r.

12.00

 

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,                    ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

2

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4 kwietnia 2019r.

14.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

 

3

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

11 kwietnia 2019r.

14.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,                    ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina

Powrót