Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI „SPRAWNI W PRACY”

Aktualności

„SPRAWNI W PRACY”

„SPRAWNI W PRACY”

15.02.2019
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

„SPRAWNI W PRACY”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018r.- 31.10.2020r.

Obszar realizacji projektu: woj. Lubelskie; powiaty: chełmski, lubelski, krasnostawski, zamojski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin, Zamość.

Uczestnikami projektu: będzie 40 osób niepełnosprawnych (26 kobiet i 14 mężczyzn) w tym minimum 14 osób niesłyszących z 10 powiatów.

Termin rekrutacji: 01.11.2018r – 31.01.2019r.

Uczestnicy zostaną objęci:

  • szkoleniem zawodowym
  • stypendium szkoleniowym i stażowym
  • doradztwem zawodowym
  • doradztwem psychologicznym
  • 6 miesięcznym stażami
  • pośrednictwem pracy

Biuro projektu: w trakcie poszukiwania (Kontakt)

http://www.resgest.pl/sprawni-w-pracy

Powrót