Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI WÓJT GMINY BORZECHÓW OGŁASZA...

Aktualności

WÓJT  GMINY  BORZECHÓW OGŁASZA  KONKURS  NA  STANOWISKO  DYREKTORA PRZEDSZKOLA  W  BORZECHOWIE

WÓJT GMINY BORZECHÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W BORZECHOWIE

06.02.2019
Oferty z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Borzechowie”, w terminie do 20 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów lub drogą pocztową na adres; Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu.
Powrót