Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 30 stycznia...

Aktualności

INFORMACJA   W dniu 30 stycznia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 30 stycznia 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Borzechów.

25.01.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00

INFORMACJA

 

    W dniu 30 stycznia 2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem    wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie sesji.
Powrót