Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Posiedzenie Komisji Rozwoju...

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych stałych Komisji Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych stałych Komisji Rady Gminy

21.12.2018
27 grudnia 2018 r. /czwartek/.

INFORMACJA

 

         W dniu 27 grudnia  2018 r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  z udziałem z udziałem Przewodniczących pozostałych stałych Komisji Rady Gminy  w dniu 27 grudnia 2018 r. /czwartek/.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematyka obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi   Lubelskiemu
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018  roku
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borzechów
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Kolonia Łopiennik z sołectwem Łopiennik
 10. Sprawy różne

 

 

Powrót