Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 05 grudnia...

Aktualności

INFORMACJA   W dniu 05 grudnia 2018 r. odbędzie się sesja kadencji Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA W dniu 05 grudnia 2018 r. odbędzie się sesja kadencji Rady Gminy Borzechów

29.11.2018
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 05 grudnia 2018 r. odbędzie się  sesja  kadencji Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do

    obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

    obowiązujących na terenie gminy Borzechów

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie

    odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty

    za pojemnik

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

    gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz

    warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą

    Borzechów a osobami fizycznymi

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej

      własność Gminy Borzechów

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Borzechów do

      Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej

      Szkole Podstawowej im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie w Przedszkole

      w Borzechowie

 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Powrót